maanantai 18. huhtikuuta 2016

Enonselällä poikkeuksellisen paljon kuorettaEnonselän ulappa-alueen kalat saatiin lopultakin laskettua. Vaikka kaikuluotausaineiston kerääminen on nopeata ja onnistuu parhaimmillaan yhdessä päivässä, on aineiston käsittely usein työlästä. Kaikuluotaustiedostot pitää käydä tarkasti läpi ja tarvittaessa korjata kaikuluotaimen tulkintaa järven pohjan sijainnista sekä poistaa monet muut virhelähteet. Lisäksi pitää määrittää kaikkien vesikerrosten kalalajijakauma ja kalojen kokojakauma koekalastuksen perusteella. Saalisnäytteiden käsittelykin ottaa aikansa. Koetroolauksen perusteella Enonselän ulapan kalasto oli todella voimakkaasti kuorevaltainen: elokuussa 2015 niiden osuus oli peräti yli 99 % kaikista kaloista.

Kaikuluotausten perusteella Enonselän ulapalla oli viime elokuun 21. päivänä noin 167 miljoonaa kuoretta. Tässä tarkastelussa ulappa oli määritelty alueeksi, jolla veden syvyys oli yli 6 metriä ja oletettu, ettei tätä matalammilla alueilla ollut tutkimuspäivänä lainkaan kuoreita. Koska myöskään pohjan lähellä olleet kuoreet eivät tulleet mukaan kaikuluotauslaskentaan, todellisuudessa kuoreita oli vieläkin enemmän.

Elokuun 2015 kuoremäärä oli selvästi suurin, mitä 1990-luvulla alkaneen seurannan aikana on havaittu ja noin viisinkertainen keskimääräiseen verrattuna. Kuoreen runsauden lisäksi kannan ikäjakauma herätti ihmetystä: 98 % kannasta oli samana vuonna syntyneitä poikasia. Nämä niin kutsutut yksikesäiset kuoreet olivat elokuun lopussa 4-7 cm pituisia ja painoivat keskimäärin 0,7 grammaa.

Kuorekantaa seurataan, koska se on tärkeä tekijä Enonselän ravintoketjussa. Se on tärkeä petokalojen, etenkin kuhan ja ahvenen saaliskala. Eläinplanktonin syöjänä se voi myös vaikuttaa ravintoketjussa alaspäin aina kasviplanktoniin asti. Kuore on viileän veden laji ja sen kanta yleensä taantuu lämpiminä kesinä tai jos esimerkiksi kesäaikainen viileä alusvesi katoaa sekoitushapetuksen seurauksena. Sekoitushapetusta aloitettaessa vuonna 2010 ajateltiin, että kuorekanta tulee taantumaan. Vaikka näin kävikin lämpimän kesän 2010 seurauksena, on sen jälkeinen kehitys ollut yllättävää. Kuorekanta on toipunut ja jopa moninkertaistunut. Kannan vinoutunut ikärakenne ja suuret runsaudenvaihtelut viittaavat kuitenkin siihen, että kanta ei ole tasapainossa. Hyvin suuretkin muutokset ovat lähivuosina mahdollisia. Vielä onkin aivan liian aikaista sanoa, minkälaiseksi Enonselän kuorekanta kehittyy pitkällä aikavälillä.

Varmaa kuitenkin on, että loppukesällä 2015 ulapan petokalojen, kuhan ja ahvenen ravintotilanne oli poikkeuksellisen hyvä. Etenkin pienillä kuoreilla herkutelleet keskikokoiset ahvenet kasvoivat varmasti paljon keskimääräistä paremmin. Tämä saattaa näkyä vapaa-ajankalastajien saalisahventen koon kasvuna ja myös ahventen runsastumisena ulapalla tulevana kesänä. Vai pääsivätkö Enonselän pilkkikalastajat jo nauttimaan hyvistä ahvensaaliista menneenä talvena?Tommi Malinen, tutkija, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos/akvaattiset tieteet
kuva: Mika Vinni

4 kommenttia:

 1. Mielenkiintoinen artikkeli. Jäi vielä mietityttämään että onko runsas kuorekanta hyvä vai huono asia? Toisaalta se syö eläinplankotnia (huono asia) ja toisaalta tarjoaa ravintoa petokaloille (hyvä asia)?

  VastaaPoista
 2. Osuit naulan kantaan kysymykselläsi! Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Poikkeuksellisen runsas kuorekanta tosiaan lisää sinileväkukintojen riskiä mutta nopeuttaa petokalojen kasvua. Halutaanko jatkuvasti uimakelpoinen järvi vai parhaat mahdolliset kuha- ja ahvensaaliit? Tämä on siis pitkälti arvokysymys.

  Toisaalta monien, kuten minunkin mielestäni molemmat ovat tärkeitä asioita. Seurannalla ja sen perusteella mahdollisesti tehtävillä toimenpiteillä pyritään siihen, että molemmat pysyvät hyvällä tasolla.

  Ennätyssuuri kuorekanta on luultavasti monien kuoreen lisääntymiselle suotuisien tekijöiden summa ja ilmiö lienee väliaikainen. Jos kuorekanta kuitenkin säilyy tällä tasolla pidempään, on vedenlaatuongelmia odotettavissa. Tällöin varmasti myös harkitaan mahdollisia toimenpiteitä. Tulevana kesänä seuranta Enonselän seuranta onkin erityisen kiinnostavaa ja hyödyllistä!

  t. Tommi Malinen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ensisijaisesti järven hyvä ekologinen tila ja puhtaus ovat itselleni tärkeitä. Kalasaalit sitten bonus.

   Lähinnä pohdin sitä että onko nyt lisääntynyt kuore askel parempaan jonka tulokset nähdään vasta parin vuoden päästä. Ajatusketjuja siis: paljon kuoretta -> hyvää saalista pienille petokaloille -> vahvempi petokalakanta -> vähemmän eläinplanktonia syöviä kaloja -> puhtaampi järvi?

   Toinen kysymys koskien Vesijärven kalajakaumaa: kun kerran järvessä on yllin kyllin petokalalle soveltuvaa särki ym kalaa, niin miksi petokalakanta ei vahvistu terveemmälle tasolle automaattisesti?

   Poista
 3. Kyllä kuorekannan toipuminen kesällä 2010 tapahtuneen romahduksen jälkeen on ilman muuta positiivinen asia. Kuoreen runsaus kuitenkin vaihtelee poikkeuksellisen paljon vuosittain, mikä on hieman ongelmallista. Välillä kanta voi olla niin tiheä, että se kasvattaa sinileväkukintojen riskiä ja välillä niin harva, että petokalojen ravintotilanne heikkenee. Tällä hetkellä petokalojen ravintotilanne on paras mahdollinen, mutta todennäköisesti seuraavana hellekesänä kuorekanta jälleen taantuu. Petokalojen ja järven tilan kannalta parasta olisi melko runsas mutta vakaa kuorekanta.

  Kuorekannan voimakas vaihtelu on yksi syy sille, etteivät petokalat runsastu automaattisesti. Särkikalojen runsaus ei juurikaan hyödytä ulapan petokaloja, koska niiden esiintyminen on painottunut kesäaikaan ranta-alueille.

  Lisäksi petokaloihin kohdistuva kalastus hidastuttaa niiden kantojen kasvua. Vaikka kuhankalastus on Enonselällä paremmin ohjattua kuin Suomessa keskimäärin, kalastuksen saaliiksi joutuu vuosittain suuri osa petokalakannoista. Tästä aihetta on käsitelty ansiokkaasti edellisessä blogissa!

  Tommi Malinen

  VastaaPoista